• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе-2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9050151 

КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 16.02.2016 г.

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

До 17:00 часа на 16.02.2016 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 17.02.2016 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Галя Цветолюбова Павлова

Покажи брой
Заглавие Дата на създаване Посещения
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания (2) 15 Юли 2016 574
Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях (2) 09 Март 2016 610
Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях 25 Февруари 2016 622
Документациите за участие в процедурите 05 Февруари 2016 678
Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях 05 Февруари 2016 587