• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Подкатегории

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9061609 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 27.02.2017 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 17:00 часа на 27.02.2017 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 28.02.2017 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9073434

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 09.03.2018 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 17:00 часа на 09.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 12.03.2018 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9086224

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:30 часа на 11.03.2019 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:30 часа на 11.03.2019 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 12.03.2019 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г.

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 Предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9097188

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:30 часа на 27.03.2020 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:30 часа на 27.03.2020 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

09:00 часа на 30.03.2020 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г.

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 Предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 9098596

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:30 часа на 22.05.2020 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:30 часа на 22.05.2020 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

09:00 часа на 26.05.2020 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746