• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе-АОП НОМЕР 9038733

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9038733 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 18.02.2015 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 17:00 часа на 18.02.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

13:00 часа на 23.02.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

Лице за приемане на оферти: Ценка Димитрова Маринова

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ценка Димитрова Маринова


Покажи брой
Заглавие Дата на създаване Посещения
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания 26 Април 2016 805
Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях 06 Март 2015 774
Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях 09 Февруари 2015 890
Документациите за участие в процедурите 09 Февруари 2015 839