• Uncategorised (2)
 • Начало (1)
 • Новини (44)
 • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (0)
  • Публични покани (0)
   • „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе-АОП НОМЕР 9038733 (4)

    ПУБЛИЧНА ПОКАНА

     

    Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9038733 

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 17:00 часа на 18.02.2015 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 17:00 часа на 18.02.2015 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    13:00 часа на 23.02.2015 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Ценка Димитрова Маринова

    Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ценка Димитрова Маринова


   • „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе-2016 (5)

    ПУБЛИЧНА ПОКАНА

    Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9050151 

    КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

    До 17:00 часа на 16.02.2016 г.

    КРАЕН СРОК за подаване на оферти

    До 17:00 часа на 16.02.2016 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    10:00 часа на 17.02.2016 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Галя Цветолюбова Павлова

  • Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (0)
   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе” (5)

    ОБЯВА

    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

     Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

    Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

    Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

    Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

    Обособена позиция № 5: Яйца

    Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

    Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

    Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

    Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

     

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9061609 

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 17:00 часа на 27.02.2017 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 17:00 часа на 27.02.2017 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    10:00 часа на 28.02.2017 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746


     

   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе” (5)

    ОБЯВА

    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

     Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

    Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

    Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

    Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

    Обособена позиция № 5: Яйца

    Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

    Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

    Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

    Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9073434

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 17:00 часа на 09.03.2018 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 17:00 часа на 09.03.2018 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    10:00 часа на 12.03.2018 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе” (5)

    ОБЯВА

    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

     Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

    Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

    Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

    Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

    Обособена позиция № 5: Яйца

    Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

    Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

    Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

    Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9086224

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 16:30 часа на 11.03.2019 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 16:30 часа на 11.03.2019 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    10:00 часа на 12.03.2019 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г. (4)

    Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г.

    ОБЯВА

    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

     

     Предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

    Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

    Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

    Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

    Обособена позиция № 5: Яйца

    Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

    Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

    Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

    Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

    9097188

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 16:30 часа на 27.03.2020 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 16:30 часа на 27.03.2020 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    09:00 часа на 30.03.2020 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

   • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г. (6)

    Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.2020г.

    ОБЯВА

    за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

     

     Предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

    Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

    Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

    Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

    Обособена позиция № 5: Яйца

    Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

    Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

    Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

    Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

    № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

     9098596

    КРАЕН СРОК
    за  получаване на документацията

    До 16:30 часа на 22.05.2020 г.

    КРАЕН СРОК
    за подаване на оферти

    До 16:30 часа на 22.05.2020 г.

    ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

    09:00 часа на 26.05.2020 г.

    Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Кв.8

    Лице за приемане на оферти: Галя Цветолюбова Павлова

    Отговорни лица за подаване на информация : Галя Цветолюбова Павлова тел:0885585746

 • ШАБЛОН (21)

  ОБЯВА

  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

          Предмет: 

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 7.11.2014 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 18.11.2014 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 19.11.2014 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180,

  Лице за приемане на оферти:

  Отговорни лица за подаване на информация:

 • ДОКУМЕНТИ (10)
 • ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ (1)
 • Административни услуги (1)