• 601695.JPG
 • DSCN0484.JPG
 • DSCN0607.JPG
 • IMG_0458.JPG
 • Picture149.JPG
 • Picture174.JPG
 • Picture177.JPG
 • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

ЗА НАС

kolСъздадена с много любов през ноември 1965 година ЦДГ№2”Мария Мишева”, от 27.11.2012г. ДГ”Еделвайс” е една от трите детски градини в гр.Етрополе.

     Вече 58 години в нея грижовни учители и лели възпитават, отглеждат и обучават деца от 3-7 годишна възраст.С работата си те са извоювали авторитета на ДГ и признанието на родители и деца. През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане на традициите в ДГ. Работещите сега в ДГ”Еделвайс” продължават тези традиции, като внасят и нови идеи за осъществяване на образователната мисия и цели в името на децата, за поддържане на доброто име на детското заведение и превръщането му в лидер сред детските градини в нашия град, в страната , в европейското пространство. 

- ДГ „Еделвайс” се състои от 6 групи.

     В детската градина се обучават и възпитават 162деца,от които деца подлежат на задължителна предучилищна подготовка - 5г.- 36 деца, 6г.-46 деца. 

- ДГ”Еделвайс” работи за щастието на всички деца” ,

ДЕЦАТА!

Тези чудесни създания,събрали усмивките на пъстроцветната дъга!Колко ли обич може да побере едно детско сърчице,колко ли радост могат да обгърнат две детски ръчички,колко ли надежда могат да уловят две питащи очички?Как се описва любовта, бликаща от детските сърчица?Как се събира радостта,докоснала невероятният им детски свят?!!!!......... затова 

Мотото на ДГ”Еделвайс” еЧудесата – това са децата

 - Семейна среда и работа с родители – Децата от детската градина растат и се отглеждат в много добра семейна среда, обгрижвани от отговорни и всеотдайни родители, което се отразява естествено и на развитие на самите децата.

   По традиция в ДГ основни форми на взаимодействие ДГ- родители са:

 • ежедневните срещи и контакти между родители и персонал;
 • Лични, индивидуални консултации;
 • Родителски срещи, в т. ч. и тематични – с доклади,практикуми, решаване на казуси
 • Анкети;
 • Дни на отворени врати;
 • Занимания по интереси- нар. танци, спортни танци, английски език,таекуон-до
 • В интернет пространството всяка група има създадена затворена група /разбира се със съгласието –декларация от родителя/. Там се обсъждат ежедневни въпроси, уточняват се факти и дейности, мероприятия, поставя се на обсъждане даден казус. Родителите участват активно с мнения, позиция и конкретни предложения и действия. Родителите се информират за дейността на децата в групата и резултатите.
 • Родителски табла;
 • Празници и развлечения по групи;
 • Празник на ДГ, спортни празници, екскурзии, зелено училище и др.
 • Съвместни мероприятия от рода на „Работилницата на Дядо Коледа”, Коледен базар, Великденска изложба, трудови дни в опитното поле и двора на ДГ.

     Така родителят – партньор, съмишленик и подкрепящ своето дете, дава най- добрата обратна връзка за детето, за неговите индивидуални способности, възможности и талант, както и дефицити и подпомага намирането на най-точната и благоприятна подкрепяща среда за всяко дете в ДГ.

- Настоятелство – няма. Избран е Обществен съвет.

- Връзки с неправителствени организации, читалища, спортни клубове – Добра комуникация с всички организации,. Децата участват при покани в различни инициативи на читалище, музей, библиотека, старчески дом, клуб на инвалида, и др., женски сдружения в Етрополе.

- Взаимодействие с институциите – Добро взаимодействие с Община, администрация, училища, фирми, болница, старчески дом и др., с фирми, с медии и др.