• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

ОБУЧЕНИЕ

. Публикувана в ОБУЧЕНИЕ

DSCN0607 В ДГ работи високо квалифициран педагогически персонал,който непрекъснато се усъвършенства и повишава професионалната си подготовка в крак с най-новите тенденции в предучилищното образование. Творчески и индивидуален подход към всяко дете и много, много любов,разбиране,уважение и зачитане личността на всяко едно от тях. Помощно –обслужващият персонал в ДГ също е изключително отговорен и всеотдаен. Всеки ден в детското заведение присъства и медицинско лице,което се грижи за здравето на децата и персонала. Работата в ДГ е комплексна.Наша отговорност е опазване живота и здравето на децата,както и тяхното обучение, възпитание и личностно развитие.

Стремим се да създадем атмосфера за емоционално благополучие и комфорт на децата и да превърнем ДГ в желана и интересна среда за посещение.  

Приоритети и насоки на работа в ДГ 

          Детската градина – фактор за социализацията на детето – създаване благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитието му и пълноценно преживяване на детството.

Интеграция – детска градина – семейство – създаване на по-широка основа на взаимодействие и сътрудничество с родители, конструктивен диалог, доверие и подкрепа в името на децата и за децата.

Стимулиране и мотивиране на учителите да реализират своите умения и увеличават професионалния си капацитет.

Формиране и полагане на основите за учене през целия живот. Познавателно, духовно, нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата.

Изразяване на творчески идеи и виждания в процеса на игра, обучение и труд в детската градина, развитие на индивидуални заложби на всяко едно дете.

 

Образователните направления в ДГ“Еделвайс“ са: 

1. Български език и литература

2. Математика

3. Околен свят

4. Изобразително изкуство

5. Музика

6. Конструиране.технологии

7. Физическа култура

   В детската градина има организирани практически занимания по Безопасност на движението по пътищата- БДП

 

Проекти – ДГ участва и в европейски Проекти

Реализиран Проект по енергийна ефективност- подмяна на дограма, саниране, изцяло подновена парна инсталация, соларни панели.

Реализиран Проект по „Красива България“ за реконструкция и обновяване на дворното пространство

Предстои подготовка и участие в Проект „Обичам природата и аз участвам”

 

Ако искате вашите деца да растат щастливи и спокойни- доверете ни се!