• 601695.JPG
  • DSCN0484.JPG
  • DSCN0607.JPG
  • IMG_0458.JPG
  • Picture149.JPG
  • Picture174.JPG
  • Picture177.JPG
  • SV107854.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе кв.8

тел: 0720-6-22 44

       0720-6-23 36

GSM: 0887098860

Директор-Татяна Асенова Маринова

Счетоводител-Галя Цветолюбова Павлова

Домакин –Виолета Борисова Стефанова

Съобщение от Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе

. Публикувана в Новини

Уважаеми родители, ЦДГ „Еделвайс”, гр. Етрополе, Ви уведомява, че набира деца на 5-6 годишна възраст за учебната 2015/2016г. за полудневна предучилищна група, намираща се в СОУ „Христо Ясенов”.

Необходими документи:

-          Копие от акта за раждане на детето;

-          Заявление - образец, което ще Ви бъде предоставено в ЦДГ „Еделвайс”.

 

Моделът за полудневно предучилищно възпитание, гарантира придобиване на предучилищна подготовка, обща и специална готовност за училище. Използват се разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания.

Полудневната предучилищна група към ЦДГ „Еделвайс” има дългогодишен опит в:

-          Подготовката на детето - бъдещ ученик на самодисциплина и толериране на личната автономия;

-          В изграждане на вътрешна мотивация у децата, определяща ценността и самоинициативата за учене;

-          Придобиване на знания за обкръжаващата ги действителност и култура на поведение;

-          Във възпитаване на основните жизнени навици и привички за здравословен начин на живот;

Помещението, в което ще се обучава групата наподобява класна стая, едновременно място за обучение и игра, подготвящо децата за успешната социализация в І клас. На децата се предоставят безплатни учебни помагала, ежедневна безплатна закуска, отговаряща на нормите за здравословно хранене, млечни продукти, плодове.

За първи път тази година се предлага безплатно обучение по английски език.

Предлагат се занимания по народни танци.

Работно време: 07:00ч. – 13:00ч.

Учебната година започва на 15 септември 2015г., а заявление за посещаване на ПДГ към ЦДГ „Еделвайс” се приемат от настоящия момент до започване на учебната година.

За обучението и възпитанието на вашите деца ще се грижи младши учител Надежда Митова Димитрова, бакалавър „Предучилищна педагогика и чужд език”/английски език/.

За допълнителна информация:

тел. 0720/6 2244 – Директор ЦДГ „Еделвайс” – Татяна Маринова

0878 590 797 – Н. Димитрова