Над държавните образователни изисквания нашата детска градина предлага:

. Публикувана в ОБУЧЕНИЕ

Извън основните дейности нашата детска градина предлага следните допълнителни услуги:

-занимания по народни танци

-занимания по английски език

-занимания по руски език

-занимания по таеокуон-до

-занимания по латинотанци

- един път месечно куклен театър от професионални артисти.

Празници и развлечения в ДГ

     Те са важен момент от живота на децата, носещ невероятни емоции и преживявания на децата, радост и удоволствие,както на децата, така и на техните родители.Празниците и развлеченията развиват творческия потенциал и театрални способности у децата, оценъчното и емоционално отношение към народните празници, обичаи и традиции, формира естетически вкус и отношение, нравствени норми на поведение.

Тук всеки ден е Празник!