Дневен режим в III-та група на ДГ”Еделвайс”

. Публикувана в ДНЕВЕН РЕЖИМ

Дневен режим

в III-та група на ДГ”Еделвайс” гр.Етрополе

 

7.00 – 8.00 часа

Прием на децата и игра

8.00 – 8.20 часа

Допълнителна форма – утринно раздвижване

8.20– 8.50 часа

Сутрешна закуска

9.00 – 9.30 часа

Педагогическа ситуация

9.20 – 9.50 часа

Допълнителна форма по преценка на учителя

9.50 – 10.20 часа

Педагогическа ситуация

10.20 - 10.30 часа

Междинна закуска

10.30 – 11.00 часа

Педагогическа ситуация

11.00 – 12.15 часа

Дейност по избор на детето, игри, игри на открито

12.15– 12.45 часа

Обяд

13.00 – 15.00 часа

Следобеден сън

15.00 – 15.30 часа

Следобеден тоалет и закуска

15.30 -16.00 часа

Педагогическа ситуация

16.00 – 16.30 часа

Допълнителна форма по преценка на учителя,

16.30 – 18.00 часа

Дейност по избор на детето, игри, игри на открито