Дневен режим в I-ва група на ДГ”Еделвайс”

. Публикувана в ДНЕВЕН РЕЖИМ

Дневен режим

в I-ва група на ДГ”Еделвайс” гр.Етрополе

7.00 – 8.00 часа

Прием на децата и игра

8.00 – 8.10 часа

Допълнителна форма – утринна гимнастика

8.10 – 8.45 часа

Сутрешна закуска

9.00 – 9.20 часа

Педагогическа ситуация

9.20 – 9.40 часа

Допълнителна форма по преценка на учителя

9.40 – 10.00 часа

Педагогическа ситуация

10.00 - 10.15 часа

Междинна закуска

10.15 – 10.45 часа

Дейност по избор на детето, игри, игри на открито

11.45 – 12.30 часа

Обяд

12.45 – 15.30 часа

Следобеден сън

15.30 – 16.15 часа

Следобеден тоалет и закуска

16.15 -16.35 часа

Педагогическа ситуация

16.35 – 18.00 часа

Допълнителна форма по преценка на учителя, дейности по избор на детето, игри