Състав

. Публикувана в ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Обществен съвет в ДГ“Еделвайс“

 

Владимир Петров Александров – председател

Членове

  1. Мариана Ботева Драганска- представител на Община Етрополе
  2. Илияна Радославова Петкова-родител
  3. Младен Иванчев Недков-родител
  4. Евелина Валериева Иванова- родител
  5. Цветан Петков Христов-родител
  6. Христина Стефанова Илиева-родител

 Резервен член

  1. Сузана Ненова-родител
  2. Ивелина Банчева-родител